Selecteer een pagina

Wie is Stichting Activiteiten Appelscha?

En wat doet SA3 eigenlijk?

Over Stichting Activiteiten Appelscha (SA3)

Binnen Appelscha zijn veel vrijwilligers actief om de vele activiteiten in ons dorp mogelijk te maken. De meeste activiteiten worden georganiseerd door verenigingen of stichtingen die zich specifiek op hun activiteit richten. Er zijn daarnaast ook activiteiten die niet onder een stichting vallen. Denk aan Koningsdag en de verschillende markten. SA3 organiseert een groot deel van deze onderdelen.

Verschillende activiteiten

SA3 is ontstaan vanuit Stichting Promotie Appelscha 2005 en heeft vele activiteiten zelfstandig georganiseert als: Zondagsmarkten Boerestreek, braderieën, Koningsdagen, wielerrondes, NK solexrace, ringrijderij, dodenherdenking, andere markten, etc..

SA3 is een stichting met een bestuur en heeft derhalve geen leden.

Vele vrijwilligers

SA3 is een stichting met een bestuur en zonder leden. Om de verschillende evenementen te kunnen organiseren zijn wij voor de uitvoering afhankelijk van vrijwilligers. Tevens dienen wij – naast een bijdrage van de OVA (Ondernemersvereniging Appelscha) – in onze eigen financiële middelen te voorzien. Om continuïteit te kunnen waarborgen zijn deze twee elementen van wezenlijk belang.

Om u zo compleet mogelijk te informeren over de activiteiten, treft u op deze pagina geen agenda aan. Een overzicht van alle activiteiten in Appelscha staat op: www.appelscha.nl

Bestuur

De stichting SA3 word bestuurd door de onderstaande personen.
Voorzitter: -Vacant– voorzitter@sa3.nl
Secretaris: Henk Lonsain – henk.lonsain@sa3.nl / secretariaat@sa3.nl
Penningmeester ai : Teunie Voortman – financien@sa3.nl
Bestuurslid: Jelle Mulder – jelle.mulder@sa3.nl

 

Voor de organisatie en uitvoering wordt een beroep gedaan op vele vrijwilligers. Deze groep is groot en er komen regelmatig mensen bij. Namen noemen zou betekenen dat we mensen kunnen vergeten hetgeen onvergeeflijk zou zijn.

Vrijwilliger worden?

Dat zouden wij erg op prijs stellen.

Verschillende verenigingen hebben te maken met een tekort aan vrijwilligers. Afhankelijk van de activiteiten is SA3 ook op zoek naar nieuwe mensen die kunnen helpen bij de verschillende activiteiten.

Voel jij je geroepen en ben je beschikbaar? Neem eens contact met ons op.

Markten in Appelscha